ایزو چیست؟ ISO چیست؟

ISO مخفف عبارت International organization for standardization  میباشد.

سازمان استاندارد جهانی ISO درمحل ژنو سوئیس قرار داشته ووظیفه تهیه و تدوین استاندارد درتمامی حوزه هارادارد. اکثر کشورهای جهان ازجمله ایران عضو سازمان استاندارد جهانی ISO هستند. سازمان استاندارد جهانی ISO تاکنون بیش از 2300 استاندارد تهیه و تدوین و منتشر کرده است. هر استانداردی یک شماره خاص دارد. درزیر تعدادی از استانداردهای پرکاربرد آمده است.

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 یا ISO45001

سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO 22000

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001

سبستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO13485

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001

سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودرو ISO/TS 16949

سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002

سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO10004  

سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان منشور رفتارسازمانی ISO 10001

سیستم مدیریت آموزش ISO 10015

سیستم مدیریت انرژی ISO 50001

سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO 20000

و خیلی سیستمهای مدیریتی دیگر

استانداردهایISO  معمولا هرچندسال یکبار مورد بازبینی وویرایش قرار میگیرند. طبعا هرچه ویرایشهای جدیدتری استفاده شود، استاندارد کاملتری هست. بعضی استانداردها قابلیت صدور گواهینامه دارند. وبعضی دیگراز استانداردهای ISO قابلیت صدور گواهینامه ندارند. همچنین باید دانست گواهینامه ISO که یک شرکت یاسازمان اخذ میکندبا گواهینامه آموزشی ISO که افراد پس ازگذراندن دوره های آموزشی اخذ میکنند کاملا متفاوت بوده و شخص متقاضی بایستی دقت نمایدکه گواهینامه ISO برای شرکت میخواهدیا آموزشی برای شخص خودش.

متقاضیان ایزو ISO و علاقمندان و فعالان درحوزه ایزو بادرج عناوین مختلف در گوگل اقدام به کسب اطلاعات درمورد ISO میکنند ازجمله:

ایزو چیست؟

ISO  چیست؟

آیزو چیست؟

IZO چیست؟

گواهی ایزو چیست؟

گواهی ISO چیست؟

نشان ISO چیست؟

آرم ایزو ISO چیست؟

مدرک ISO چیست؟

ISO

ایزو

گواهینامه ایزو

اصطلاحات مرتبط باISO

نحوه ی اخذ گواهینامه ایزو ISO

مراجع معتبر صادر کننده گواهینامه ISO