گواهینامه ISO 10004

گواهینامه ایزو 10004 گواهی نامه ISO 10004

گواهینامه ISO 10004 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت - سنجش رضایت مشتریان جهت حصول اطمینان ازرضایت مشتریان و کارفرمایان با نظرسنجی ازآنها و بکارگیری نظرات و انتقاداتشان درجهت بهبود کیفیت عملکرد و فرآیند و مدیریت تبدیل کردن نقاط ضعف احتمالی بنقاط قوت درجهت رضایت مشتری میباشد.

سیستم مدیریت کیفیت - سنجش رضایت مشتریان ISO 10004 یک استاندارد نیست بلکه ازسری راهنماها و زیر مجموعه های ISO 9001 میباشد. الزامات ایزو 10004 ازسری الزامات سری 10000 بوده و شرکتها و سازمانهای متقاضی دریافت گواهی نامه ISO 10004 باطراحی و پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان میخواهد نشان دهد بایک تفکر سیاستمدارانه و سیستماتیک و اصولی و نظرسنجی اصولی ضعفهایش رامدیریت میکند و بااستفاده ازنظر مشتریان آنهارا تبدیل میکندبه نقاط قوت و حتی با شناخت نقاط قوت خود درجهت قوی کردنشان گام برمیدارد و جهت جلب رضایت بیشتر مشتری قدم برمیدارد. درواقع شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو 10004 نشان میدهند درراستای اهدافشان رضایت مشتری راسرلوحه خود قرار داده اند و درعملکرد و فرآیندها و تولیدات و محصولاتشان رضایت مشتری برایشان ازاهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. چرا سیستم نظرسنجی ازاهمیت ویژه ای برخوردار میباشد چون اغلب موارد مشتریان شکایتی نمیکنند و شرکت متقاضی سکوت مشتری رانشان ازرضایت و عدم نقص خود میداند پس باطراحی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری سازمان میتواند بطور قطع ازعملکردش اطمینان خاطر پیدا کند و باخیال راحت تربه کار خود ادامه دهد و بفهمد تاچه حد درجلب رضایت مشتری موفق بوده است.
گواهی نامه ISO 10004 ازآنجاکه درراستای الزاماتش نیازبه الزامات ISO 9001 دارد پس بهترست همزمان یاپس ازاخذ ایزو 9001 اقدام کندبه دریافت گواهینامه ایزو 10004 پس ابتدا یا همزمان بایستی شرکت متقاضی استاندارد ISO 9001 راطراحی و پیاده سازی نماید.

گواهینامه ISO 10004 بدلیل الزامات مشترک باالزامات ISO 10001, ISO 10002 سازمان رامقید میکند همزمان یاقبل ازدریافت گواهی نامه ایزو 10004 گواهینامه ایزو 10002 و گواهینامه ایزو 10001 رانیز طراحی و پیاده سازی و اخذ نمایند.

کاربران و علاقمندان درفضاهای مجازی عبارات درست ویا اشتباه اصطلاحات زیر را درگوگل وارد کرده و کسب اطلاعات مینمایند:

نحوه دریافت گواهینامه ISO 10004 ،دریافت مدرک ISO 10004 ،مراحل گواهی نامه ایزو ISO 10004 ، ISO 10004 ، ISO10004 ، ISO1004 ، IZO 10004 ، IZO 1004 ، استاندارد ISO 1004 ، استاندارد ISO1004 ، استاندارد ISO 10004 ، استاندارد ISO10004 ، مدرک ایزو 10004 ، آموزش دریافت مدرک 10004 ، تشریح مراحل چگونگی دریافت ایزو 10004 ، فرق گواهینامه ISO 10004 باسایر استانداردها ، CB های معتبر صادر کننده گواهی نامه ISO 10004 ، مراجع صادرکننده گواهینامه ISO 10004 ، شرکتهای معتبر آموزش دهنده استاندارد 10004 ، استاندارد DIN 10004 ، استاندارد DIN 1004 ، استاندارد BS 10004 ، استاندارد BS 1004 ، مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO 10004 ، مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO10004 ، شرکتهای گواهی ISO تحت اعتبار NACI ، لیست CB های صادرکننده گواهی ایزو تحت نظارت مرکز ملی تائید صلاحیت ایران ، آموزش نحوه دریافت گواهی نامه ISO 10004 ، گواهینامه نامه ISO 10004 ارزان و فوری ، گواهینامه نامه ISO 10004 معتبر سازمان ملی استاندارد ایران ،نحوه استعلام اعتبار گواهی نامه ISO 10004 ، گواهینامه ISO 10004 چیست؟ گواهی نامه ISO 10004 چیست؟ مدرک ایزو 10004 چیست؟ چگونه گواهینامه ISO 10004 بگیریم؟ چگونه گواهی نامه ISO 10004 دریافت کنم؟ ازکجاباید گواهینامه ISO 10004 بگیرم؟ ارتباط ISO 10004 باسایر ایزو ، ارتباط ISO 10004 باسایر ISO ها ، اشتراک ISO 10004 باسایراستانداردهای ایزو ، اشتراک ISO 10004 باسایراستانداردهای ISO ، آموزشگاه معتبر ISO 10004 ، دوره آموزشی ISO 10004 ، متقاضیان دریافت گواهینامه ISO 10004 و... .

گروه مشاورین سپاهان آماده هرگونه مشاوره و خدمت رسانی درزمینه گواهی نامه  ایزو و انواع آن بشما متقاضیان محترم میباشد.