گواهینامه ISO 22000

گواهینامه ایزو 22000:2005 گواهی نامه  ISO 22000: 2005

گواهی نامه ایزو 22000 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ازسری استاندارد مصوب سازمان استاندارد جهانی ایزو میباشدکه درسال 2005 بااکثریت آرای اعضای کمیته فنی مربوطه تصویب و منتشر شد. ساختار اصلی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی همان استاندارد HACCP هسپ میباشدکه یکسری الزامات مشترک باسایر استانداردها مخصوصا استاندارد سیست  مدیریت کیفیت ISO 9001 اضافه گردیده. بخاطر همین موضوع معمولا شرکتها و سازمانهای متقاضی اخذ گواهینامه ISO 22000 بهتراست توامان استاندارد ایزو 9001 راپیاده سازی و اجرا کنند.

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی اصول اولیه اش درراستای ارتقاء سطح ایمنی درکلیه محصولات غذایی و محصولات مرتبط باصنایع غذایی مانند ظروف بسته بندی، ظروف تهیه و طبخ دررستورانها وحتی محصولاتی همچون نایلون و کیسه فریزر مورد استفاده دربسته بندی موادغذایی وهمچنین لوله آب آشامیدنی راشامل میشود. درواقع هرسازمان ویا شرکتی باداشتن فعالیت تولیدی یاخدماتی درحوزه صنایع غذایی بطور مستقیم وچه بطور غیرمستقیم میتواند استاندارد

ISO 22000  سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی رادریافت کند البته همانطورکه قبلا گفته شد بهتراست درزمان دریافت گواهینامه ایزو 22000 توامان گواهی نامه ایزوگواهی ایزو 9001 رانیز گرفت. لازم بذکرست داشتن مدرک ایزو 22000 گواهی نامه HACCP راپوشش میدهد یعنی هرمجموعه فعال درصنایع غذایی باهدف اخذ گواهینامه ISO 22000 دیگر نیازبه گواهینامه هسپ HACCP ندارد. البته درجامعه امروزی بدلیل عدم وجود اطلاعات کافی خیلی شرکتهابرای دریافت هردو گواهینامه ( ISO 22000 و HACCP ) اقدام میکنند و مراجع ثبت و صدور گواهی نامه HACCP  یاهمان مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو22000 نیز ازپول بدشان نمیاید.

متقاضیان دریافت گواهی ISO 22000 معمولا ازطریق اینترنت عبارات زیررا بدرست ویا اشتباه سرچ میکنند.

نحوه دریافت گواهینامه ISO 22000

دریافت مدرک ISO 22000

مراحل گواهی نامه ایزو  ISO 22000

ISO 22000

ISO22000

ISO 22001

ISO22001

ISO2200

IZO 22000

IZO22001

استاندارد ISO 22000

استاندارد ISO22000

استاندارد ISO 22001

استاندارد ISO22001

مدرک ایزو 22000

آموزش دریافت مدرک ISO 22000

تشریح مراحل چگونگی دریافت ایزو 22000

 فرق گواهینامه ISO 22000 باسایر استانداردها

CB های معتبر صادر کننده گواهی نامه ISO 22000

مراجع صادرکننده گواهینامه ISO 22000

شرکتهای معتبر آموزش دهنده استاندارد 22000

استاندارد DIN 22000

استاندارد DIN 22001

استاندارد BS 22000

استاندارد BS 22001

مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO 22000

مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO22000

شرکتهای گواهی ISO تحت اعتبار NACI

لیست CB های صادرکننده گواهی ایزو تحت نظارت مرکز ملی تائید صلاحیت ایران

آموزش نحوه دریافت گواهی نامه ISO 22000

گواهینامه نامه ISO 22000 ارزان و فوری

گواهینامه نامه ISO 22000 معتبر سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه استعلام اعتبار گواهی نامه ISO 22000

گواهینامه ISO 22000 چیست؟

گواهی نامه ISO 22000 چیست؟

مدرک ایزو 22001 چیست؟

چگونه گواهینامه ISO 22000 بگیریم؟

چگونه گواهی نامه ISO 22000 دریافت کنم؟

ازکجاباید گواهینامه ISO 22000 بگیرم؟

ارتباط ISO 22000 باسایر ایزو

ارتباط ISO 22000 باسایر ISO ها

اشتراک ISO 22000 باسایراستانداردهای ایزو

اشتراک ISO 22000 باسایراستانداردهای ISO

آموزشگاه معتبر ISO 22000

دوره آموزشی ISO 22000

متقاضیان دریافت گواهینامه ISO 22000

 

میتوانید جهت کسب اطلاعات فنی و حقوقی ازمراجع صادرکننده، مراحل ثبت و صدور گواهی ISO 22000 ، نحوه مستند سازی و پیاده سازی استاندارد ISO 22000 و درمورد هراستاندارد ملی و بین المللی دیگری، شما بایک تماس با گروه ما بطور کاملا رایگان کار خودرا راحت کند.

گرفتن گواهینامه ایزو 22000 انقدر حساس و مهم هستکه بادقت و تحقیق بیشتر و کسب اطلاعات واقعی گام برداشت.