گواهینامه ce 

گواهینامه CE

گواهینامه CE اروپایی دررابطه باایمنی کاربر جهت استفاده ازمحصول موردنظر میباشد. عبارت CE مخفف درکلمه Conformmity Erupean یعنی انطباق سازی با ( قواعد ) اروپا هست. پس ازشکل گیری اتحادیه اروپا، سازمانی بنام سازمان NANDO تشکیل شد. وظیفه سازمان NANDO رسیدگی و مدیریت مراجع آزمایشگاهی جهت تاییدمحصولات ازنظر ایمنی بود. NANDO برای مدیریت هرچه بهتر، امور بازرسی و آزمایشگاهی وحتی صدور گواهینامه رابه شرکتهای خصوصی واگذار کرده و اصطلاح گواهینامه CE رایج شد. اکثر محصولات مورد استفاده درکشورهای عضو اتحادیه اروپا میبایست گواهی CE اخذ میکردند. مخصوصا محصولات وارداتی ازکشورهای دیگر. شرکتهای بازرسی کننده آزمایش کننده و صادرکننده گواهی نامه CE رادر اصطلاح N.B میگویند. کلیه N.B مخفف Notify body هست. گواهی CE باگذشت زمان درسایر کشورهای غیراز اتحادیه اروپا شکل گرفت و سایر کشورهای دیگر جهان نیزاز گواهی نامه سی ایی استقبال کردند. تعدادN.B های موجوددر اتحادیه اروپا رو به افزایش بوده وتا کنون حدود 2500 مرجع یا همان N.B درحال حاضر دارند فعالیت میکنند. تعدادی ازاین N.B هادر ایران نیز نمایندگی ایجاد کرده اند. کاربران، متقاضیان و علاقه مندان گواهینامه CE معمولا اطلاعات مورد نیاز خود رادرمورد گواهی نامه CE ازطریق گوگل بادرج عبارات زیر جستجو میکنند.

دریافت CE

گواهی CE ارزان و فوری

اخذ گواهینامه CE

شرکتهای صادرکننده گواهینامه CE

اخذ گواهی CE

مراجع صادرکننده گواهی CE

اخذ گواهینامه CE

گواهینامه CE در ایران

اخذ استاندارد CE

نمایندگی صدور گواهی CE در ایران

اخذ مدرک CE

لیست مراجع صادرکننده گواهینامه CE

الزامات استاندارد CE

لیست شرکتهای معتبر صادرکننده CE

اخذ استاندارد CE

لیست N.B معتبر در ایران

مراحل اخذ استاندارد CE

لیست شرکتهای مشاوره ایی اخذ نشان CE

متن استاندارد CE

دانلود الزامات استاندارد CE

مراحل اخذ گواهینامه CE
استاندارد CE
آموزش اخذ گواهی نامه CE
الزامات CE
نحوه دریافت استاندارد CE
نشان CE
آموزش الزامات CE
لوگوی CE
گروه مشاورین سپاهان ، بادارابودن شبکه عظیم مشاوره ایی درخدمت متقاضیان و علاقمندان درحوزه اخذ مدرک CE اتحادیه اروپا میباشد. جهت کسب اطلاعات فنی و حقوقی دررابطه شرایط، مراحل و هزینه دریافت گواهی CE باما تماس بگیرید.